Giá test sớm, thăm khám rRT-PCR mới

Theo Thông tư quy định mức giá kiểm tra SARS-CoV-2 có hiệu lực từ ngày 21/2, mức chi trả đối với test nhanh Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, đối với xét nghiệm rRT-PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy chuẩn giá thành dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bởi cơ sở y tế của Nhà nước thực hành, bao gồm vấn đề lấy mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ và trả kết trái kiểm tra SARS-CoV-2.

Thông tư này dùng với những trường hợp: thanh toán chi phí thăm khám SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; bệnh nhân sử dụng dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 tự trả tiền và các trường hợp được ngân sách Nhà nước chi trả theo quy tắc của Luật phòng, chống căn bệnh lây truyền.

Không sử dụng Thông tư này với những trường hợp uống mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ cũng như trả kết quả kiểm tra SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống căn bệnh lây lan

Theo Thông tư tiên tiến nhất này (Thông tư 02) thay thế Thông tư 16, chi phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

Kiểm traThăm khám SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn: giá thành dịch vụ bao gồm chi phí thẳng cũng như phí tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 theo quy định có mức trả tiền tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Mức phí theo quy chuẩn hiện hành tại Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như thế giá mới sẽ suy giảm khoảng tầm 30% so với chi phí đang làm theo.

Thăm khám SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hay bán tự động mẫu đơn:

Mức giá dịch vụ gồm giá tiền thẳng cũng như chi phí tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy tắc có mức trả tiền tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Kiểm tra SARS-CoV-2 với giải pháp Realtime RT-PCR:

– Trường hợp mẫu đơn: mức giá dịch vụ gồm có chi phí thẳng cùng với giá tiền tiền lương cộng phí sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 cho phản ứng theo nguyên tắc có mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

– Tình huống gộp mẫu: chi phí dịch vụ gồm có phí trực tiếp và phí tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 cho phản ứng theo nguyên tắc, trong số đó sinh phẩm thăm khám cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức chi trả tối đa không vượt quá nhiều chi phí xét nghiệm gộp mẫu nguyên tắc ở phụ lục ban hành đi kèm Thông tư này.

Chi phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 trong tình huống không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

Với các Khu vực khám căn bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc những tỉnh, thành phố cùng với các Khu vực xét nghiệm, trị bệnh trực thuộc những Bộ, cơ quan Trung ương đóng Trên đây khu vực địa phương, trừ tình huống sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, làm theo cùng với trả kết trái kiểm tra SARS-CoV-2 tại cộng đồng vì ngân sách Nhà nước chi trả theo nguyên tắc của Luật phòng, chống căn bệnh truyền nhiễm:

Việc định vị giá tiền thực hiện theo quy định như Trên đây, trong số đó giá tiền bao gồm chi phí trực tiếp và phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm thăm khám phản ứng) bởi cấp có thẩm quyền của địa phương quy định tuy nhiên không vượt giá tối đa khung chi phí dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy chuẩn ở Thông tư này.

Với những khu vực khám bệnh, chữa trị trực thuộc Bộ Y tế và những phòng khám hạng đặc biệt, phòng khám hạng I thuộc những Bộ, cơ quan trung ương và những cơ sở y tế của Nhà nước thực hành dịch vụ y tế dự phòng: mức giá làm theo theo quy định như Vừa rồi.

Một số chỉ định về chi trả mức giá kiểm tra SARS-CoV-2

Tình huống phòng khám chuyển mẫu căn bệnh phẩm sang trung tâm y tế không giống đầy đủ điều kiện tuân thủ xét nghiệm:

Với tình huống thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: thực hành trả tiền đối với trường hợp chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo nguyên tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Đối với trường hợp không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: trả tiền theo giá thành dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện kiểm tra theo quy chuẩn tại Thông tư này cũng như giá tiền mua sinh phẩm thăm khám của đơn vị tuân thủ thăm khám theo quy chuẩn của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp vấn đề lấy mẫu hoặc làm theo thăm khám có dùng vật tư, sinh phẩm thăm khám được cấp từ nguồn phòng, chống dịch vì ngân sách Nhà nước chắc chắn hoặc được các bộ phận, tổ chức, cá nhân giúp sức, tài trợ, cấp không thu tiền thì bệnh viện của Nhà nước phải trừ giá tiền vật tư, sinh phẩm xét nghiệm được giúp sức khi thu của bệnh nhân sử dụng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Trường hợp chi phí thực hiện kiểm tra tốn kém hơn mức giá tối đa nguyên tắc ở Thông tư này, trung tâm y tế của Nhà nước được quyết toán vào nguồn kinh phí giao thao túng, nguồn kinh giá tiền hợp pháp không giống của đơn vị cũng như đừng nên thu của đối tượng dùng dịch vụ kiểm tra.

Trường hợp mẫu gộp nhận biết dương đặc điểm, cần phải tiếp tục làm những kiểm tra để nhận biết mẫu dương đặc điểm thì giá tiền thực hiện kiểm tra được tính tiếp theo đã từng trường hợp cụ thể bảo đảm quy tắc không trùng lặp về giá tiền đã thực hiện.

Cơ cấu mức phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 quy chuẩn ở Thông tư bao gồm:

– Giá thẳng của vấn đề áp dụng mẫu cùng với bảo quản mẫu; làm theo và trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

– Mức giá tiền lương theo ngạch bậc, những khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ vì Nhà nước quy tắc với đơn vị quá trình nghiệp công lập theo mức lương Địa điểm nguyên tắc ở Nghị định số 38/2019/NĐ-CP hôm 9/5/2019 của chính phủ nguyên tắc mức lương Khu vực đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như lực số lượng vũ trang; không gồm có phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ và thành viên y tế.

– Mức phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm thăm khám sớm, sinh phẩm thăm khám miễn dịch, sinh phẩm xét nghiệm giúp phản ứng) theo hiện thực sử dụng và giá mua theo quy tắc của pháp luật về đấu thầu.

Leave a Comment